Benicarló
Foto Foto Foto Foto
fletxaValencià fletxaCastellano
retol
L'AJUNTAMENT

Conservatori

El Conservatori de Música Mestre Feliu de Benicarló està ubicat al carrer de València s/n, i va ser inaugurat el curs 1997/98.

El Conservatori ofereix un equip de professors titulats, compromés en un procés constant de formació, la qual cosa el porta a participar en diversos projectes d'innovació i de recerca pedagògica.

El Conservatori de Música Mestre Feliu comparteix la voluntat d'oferir un ensenyament integrador i de qualitat. Un ensenyament que acull totes les persones i s'adequa a les seues capacitats i aptituds.

Per aquest motiu, ha organitzat un pla d'acció tutorial que es proposa fer un seguiment individualitzat de cada alumne i una unificació de criteris pedagògics que facen aconseguir els objectius comuns del projecte curricular del centre. Amb açò es pretén també fer més dinàmic i fluït el desenvolupament educatiu.

Document Idioma Format Longitud Actualitzat Autor

Certificat ENSENYANCES ELEMENTALS Inscripció

Imprès per a la inscripció a la prova per a l'obtenció directa del certificat de superació d'ensenyances elementals.

pdf 165,2 KB 26/09/2018

aorti

Certificat ENSENYANCES ELEMENTALS NORMATIVA I ORIENTACIONS

Prova instrument: 1 Lectura a vista. 2 Tres obres de 6 (portar 3 còpies i partitures originals) Prova Llenguatge Musical: teòrica (dictat i teoria), pràctica (lectura rítmica clau de sol i fa, entonada en DoM)

pdf 1,87 MB 10/10/2018

aorti

CONVOCATORIA D'AJUDES A L'ESTUDI AL CONSERVATORI DE MÚSICA "MESTRE FELIU" PER A L'ANY 2019

v pdf 87,92 KB 07/03/2019

javier

CONVOCATORIA DE AYUDAS AL ESTUDIO EN EL CONSERVATORIO DE MÚSICA "MESTRE FELIU" PARA EL AÑO 2019

c pdf 87,23 KB 07/03/2019

javier

Horari d'oficina Conservatori curs 2018 - 2019

Matí: de dilluns a divendres, de 10 a 15 h. Tarde: de dilluns a dijous, de 16 a 19 h. Divendres tarde tancat.

v pdf 26,37 KB 10/10/2018

aorti

Imprès Matrícula 1e Professional

Matrícula 1er de Professional. Del 2 al 13 de juliol, de 9,00 a 15,00 hores.

v pdf 1,1 MB 28/06/2018

aorti

Imprès Matrícula 2on Professional

Matrícula 20n de Professional. Del 2 al 13 de juliol, de 9,00 a 15,00 hores.

v pdf 1,08 MB 28/06/2018

aorti

Imprès Matrícula 3er Professional

Matrícula 3er de Professional. Del 2 al 13 de juliol, de 9,00 a 15,00 hores.

v pdf 1,08 MB 28/06/2018

aorti

Imprès Matrícula 4rt Professional

Matrícula 4rt de Professional. Del 2 al 13 de juliol, de 9,00 a 15,00 hores.

v pdf 1,08 MB 28/06/2018

aorti

Imprès Matrícula 5è Professional

Matrícula 5è de Professional. Del 2 al 13 de juliol, de 9,00 a 15,00 hores.

v pdf 1,08 MB 28/06/2018

aorti

Imprès Matrícula 6è Professional

Matrícula 6è de Professional. Del 2 al 13 de juliol, de 9,00 a 15,00 hores.

v pdf 1,08 MB 28/06/2018

aorti

Imprès Matrícula E. Elementals

Matrícula tots els cursos d'ensenyances Elementals. Del 2 al 13 de juliol, de 9,00 a 15,00 hores.

v pdf 1,08 MB 28/06/2018

aorti

Proves d'accés al Grau Professional. Exercicis de Teoria. Llibre de 4t.

Exercicis de teoria corresponents al llibre de 4t. que es correspon amb el temari de les proves d'accés i de certificat elemental.

pdf 2,91 MB 28/02/2019

aorti

Provés d'accés al Grau Professional. Llibre de 4t.

Llibre de llenguatge musical per a quart d’elemental i per a la preparació de les proves d’accés al grau professional.

pdf 35,93 MB 05/11/2018

aorti

Provés d'accés al Grau Professional. Orientacions i normativa.

Orientacions i normativa per a les proves d’accés al grau professional.

pdf 3,1 MB 05/11/2018

aorti

Suggeriments T'agrada? Imprimir Actualitzada 18/03/2019 13:00 © 2000-2019 Ajuntament de Benicarló