COMUNICACIÓ I IMATGE INSTITUCIONAL

Imatge Corporativa

L'Ajuntament de Benicarló ha decidit, per acord plenari de 26 d'octubre de 2006, implantar una nova imatge per aconseguir una comunicació més fluïda i directa entre la institució i la ciutadania. La nova imatge presenta una nova aplicació modernitzada de l’escut, colors corporatius fixos i un logotip.

Aquesta nova imatge ha estat elaborada pel prestigiós estudi de disseny gràfic de Pepe Gimeno, que compta amb una gran trajectòria en el món del disseny i és responsable de projectes com la imatge corporativa de les Corts Valencianes, la imatge distintiva de la presidència espanyola de la Unió Europea a 2002, la marca turística de la Comunitat Valenciana o la nova imatge promocional de la ciutat de València.

Amb la implantació d'aquesta nova imatge es pretén facilitar la identificació de l’Ajuntament per part dels ciutadans. Fins ara, no existia una imatge homogènia i unitària i exemple d’això és que s’han comptabilitzat fins a 10 aplicacions diferents de l’escut de l’Ajuntament. Amb el nou manual d’identitat visual corporativa es pretén simplificar i normalitzar la imatge en totes aquelles accions de comunicació i promoció externa.

Els signes bàsics d'identitat visual de l'Ajuntament de Benicarló passen a ser el símbol (simplificació de l'escut històric de Benicarló), el logotip (denominació de la institució), el color d'aquests signes i la tipografia específica amb què es componen els textos dels diversos suports de comunicació.

Aquesta nova imatge corporativa està acompanyada d'una normativa gràfica que pretén donar a conèixer als professionals del disseny gràfic que treballen amb la imatge visual de l'Ajuntament les seues formes d'aplicació, les seues diferents versions i la seua adaptabilitat a les diverses circumstàncies i suports, dins d'una coherència i globalitat.

El Gabinet de Comunicació de l'Ajuntament coordinarà les aplicacions de la imatge i les necessitats que puguen sorgir. Per a qualsevol qüestió, podeu adreçar-vos a correu.premsa@ajuntamentdebenicarlo.org

Des d'aquesta secció es poden descarregar diversos arxius relacionats amb la nova imatge corporativa de l'Ajuntament de Benicarló.

Document Idioma Format Longitud Actualitzat Autor

Escudos y textos en formato vectorial

Documento comprimido con archivos vectoriales .svg que incluyen los escudos a color y blanco y negre, y el texto (logotipo) en la parte inferior o en el lado derecho. Además, incluye imagen con la área de reserva (espacio libre que ha de quedar alrededor del escudo y el texto) Pueden abrir los archivos .svg con aplicaciones libres y gratuitas como GIMP (www.gimp.org.es)

c zip 32,66 KB 21/11/2006

fidel

Escuts i textos en format vectorial

Document comprimit amb arxius vectorials .svg que inclouen els escuts a color i blanc i negre, i el text (logotip) a la part inferior o al costat dret. A més, inclou imatge amb l'àrea de reserva (espai lliure que ha de quedar al voltant de l'escut i el text) Podeu obrir els arxius .svg amb aplicacions lliures i gratuïtes com GIMP (www.gimp.org.es)

v zip 32,66 KB 21/11/2006

fidel

Manual gràfic de la imatge corporativa municipal

Document pdf amb descripció dels codis pantone, àrees de reserva i instruccions per aplicar la marca sobre fons a color. Podeu descarregar el visor de pdf "Acrobat Reader" des de http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

v pdf 7,15 MB 21/11/2006

fidel

Manual gráfico de la imagen corporativa municipal

Documento pdf con descripción de los códigos pantone, áreas de reserva e instrucciones para aplicar la marca sobre fondo a color. Pueden descargar el visor de pdf "Acrobat Reader" desde http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

c pdf 7,15 MB 21/11/2006

fidel

Material gràfic de la imatge corporativa en format FreeHand

Compilació del material gràfic que conforma la imatge corporativa per a ús especial de les impremptes. Publicat en el format propietari FreeHand 10.

zip 108,89 KB 15/01/2007

josep

Creat per fidel el 08/11/2006

© 2000-2019 Ajuntament de Benicarló