Benicarló
Foto Foto Foto Foto
fletxaValencià fletxaCastellano
retol
FIESTAS PATRONALES 2018

XXXIV Concurs de Fotografia Premi Festes Patronals

XXXIV CONCURS DE FOTOGRAFIA PREMI FESTES PATRONALS CIUTAT DE BENICARLÓ. Amb motiu de les festes patronals, es convoca un concurs de fotografia per a la portada del programa de festes de 2018, d'acord amb les següents


BASES

1a. Aquest concurs l'organitza la Regidoria de Festes de l'Ajuntament de Benicarló.

2a. TEMA OBLIGATORI: Festes patronals de Benicarló.

3a. MODALITATS: S'admeten fotografies en color i en blanc i negre, en qualsevol tècnica fotogràfica.

4a. OBRES: Cada autor pot presentar les que estime convenients.

5a. FORMAT: 19,5x19,5 cm, sense muntar.

6a. PARTICIPACIÓ: Poden participar totes les persones que hi estiguen interessades i presenten obres.

7a. IDENTIFICACIÓ: Totes les obres han de portar al dors un pseudònim o lema i s'hi ha d'adjuntar un sobre tancat en el qual ha de constar, a l'interior, nom i cognoms, DNI, domicili i telèfon del concursant, així com el títol de la fotografia.

8a. TRAMESES: Les fotografies es poden presentar a les oficines de l'Ajuntament o remetre's per correu certificat o qualsevol altre mitjà, sempre que això no represente cap càrrec de recepció.

9a. TERMINI D'ADMISSIÓ: La data límit de presentació de les obres és el dia 20 d'abril de 2018, fins a les 14 hores, al Registre General de l'Ajuntament.

10a. DECISIÓ: La decisió del jurat tindrà lloc el dia 23 d'abril de 2018, a la seu de la Comissió de Festes (pl. de l'Ajuntament, 3 baixos), a les 19.00 hores. La deliberació del jurat és a porta tancada. La decisió és pública i inapel·lable. El cartell anunciador de festes s'ha d'escollir per majoria. El jurat pot declarar deserts els premis. Els treballs premiats no es poden fotografiar fins al dia de la presentació oficial del cartell anunciador de les festes patronals.

L'Ajuntament de Benicarló ha de comunicar per escrit a tots els participants la decisió del jurat, així com la data del lliurament dels premis.

11a. CRITERIS: El jurat tindrà en compte els següents criteris d'avaluació:

  1. Composició

  2. Dificultat

  3. Perfecció tècnica i artística

  4. Originalitat

  5. Punt de fuga

  6. Creativitat

  7. Qualitat fotogràfica

12a. TRAMITACIÓ PREMIS: El resultat del concurs s'ha de justificar documentalment mitjançant l'acta del resultat, que han de firmar les persones integrants del jurat i que s'ha de lliurar al departament d'Intervenció per a la tramitació dels premis.

La tinent d'alcalde delegada de Festes ha de resoldre la concessió del premi d'acord amb la decisió del jurat.

13a. LLIURAMENT DE PREMIS I EXPOSICIÓ: El lliurament de premis tindrà lloc durant l'acte d'elecció de la reina de les festes. Serà necessària la presència dels guanyadors o qualsevol persona en qui deleguen. La no-assistència suposa la renúncia al premi. L'exposició tindrà lloc del 6 al 26 d'agost de 2018, al Mucbe.

14a. JURAT: El jurat serà designat per l'alcaldia o la tinent d'alcalde delegada de Festes, i estarà format per tres persones enteses en l'art de la fotografia i disseny gràfic. El jurat tindrà la capacitat de resoldre qualsevol incidència sobre la interpretació d'aquestes bases.

15a. DIFUSIÓ DEL FUNCIONAMENT DEL CONCURS: L'Ajuntament de Benicarló ha de donar difusió al funcionament del concurs segons aquestes bases a través de díptics i en el web municipal.

16a. PREMIS:

PREMI CIUTAT DE BENICARLÓ: 300,00 euros.

ACCÈSSIT: 100,00 euros

17a. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I PROTECCIÓ DE LA IMATGE: Cada concursant haurà de ser autor o propietari dels drets de la fotografia per tal d'evitar així reclamacions de terceres persones. L'autor de la fotografia és el responsable d'incloure-hi altres persones. Es recomana en tot cas tindre'n l'autorització abans d'enviar-la al concurs.
18a. REPRODUCCIÓ: Els participants autoritzen a l'Ajuntament la reproducció de les fotografies, la inclusió en el programa de festes, en la seua pàgina web, en canals socials, etc., però farà constar en tot moment la procedència i el nom de l'autor.

19a. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les dades dels participants seran emprades sols per a la gestió del certamen.

20a. NOTES: Les obres premiades són propietat de l'Ajuntament de Benicarló, que es reserva el dret de publicar-les. En cas de deteriorament o pèrdua de qualssevol de les obres, l'Ajuntament no se'n fa responsable. L'Ajuntament es reserva el dret de resoldre qualsevol cas no previst en aquestes bases.

Els treballs no premiats es podran retirar de les instal·lacions dels Serveis Públics Municipals (camí de Sant Mateu, 2) de l'1 al 31 d'octubre de 2018. Passat aquest període, les fotografies no retirades esdevindran propietat de l'Ajuntament.

21a. ACCEPTACIÓ DE LES BASES:

La participació en aquest concurs implica l'acceptació total de les bases.


Creado por josep el 08/08/2018
Sugerencias ¿Te gusta? Imprimir Actualizada 18/04/2019 14:07 © 2000-2019 Ajuntament de Benicarló