Adreces electròniques de l'alcaldessa i dels regidors de l'Ajuntament

S'especifiquen les adreces electròniques de l'alcaldessa i dels regidors de l'Ajuntament. [ITA 2]

Rosario Miralles Ferrando, alcaldessa rmiralles@ajuntamentdebenicarlo.org

Domingo Roca Prats, primer tinent d'Alcaldia. Regidor d'Agricultura droca@ajuntamentdebenicarlo.org

Marta Escudero Albor, segona tinent d'Alcaldia. Regidora de Serveis Generals i Benestar Social mescudero@ajuntamentdebenicarlo.org

Rosana Marzá Caldés, tercera tinent d'Alcaldia. Regidora de Comerç, Turisme i Mercats rmarza@ajuntamentdebenicarlo.org

Ximo Bueno Bosch, quart tinent d'Alcaldia. Regidor de Policia i Seguretat, Educació i Medi Ambient jbueno@ajuntamentdebenicarlo.org

Carlos Flos Fresquet, cinqué tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports cflos@ajuntamentdebenicarlo.org

Josep Barberà Sorlí, sisé tinent d'Alcaldia. Regidor de Cultura jbarbera@ajuntamentdebenicarlo.org

Román Sánchez Mateu, seté tinent d'Alcaldia. Regidor de Promoció Econòmica i Contractació i Patriomoni rsanchez@ajuntamentdebenicarlo.org

Ilde Añó Lores. Regidor de Festes i Falles i Serveis Públics ianyo@ajuntamentdebenicarlo.org

Filo Agut Barceló. Presidenta de l'OACSE (Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats) fagut@ajuntamentdebenicarlo.org

Susana Pérez Alonso. Regidora de Participació Ciutadana i Joventut sperez@ajuntamentdebenicarlo.org

Juan Antonio Mañá Ferrer. Portaveu del Partit Popular jmana@ajuntamentdebenicarlo.org

Juan Manuel Cerdá Tena. Regidor del Partit Popular jcerda@ajuntamentdebenicarlo.org

Nieves Eugenio Bayo. Regidora del Partit Popular meugenio@ajuntamentdebenicarlo.org

María Jovaní Palau. Regidora del Partit Popular mjovani@ajuntamentdebenicarlo.org

Pedro J. García Bautista. Regidor del Partit Popular pgarcia@ajuntamentdebenicarlo.org

José Antonio Simó Ramón. Regidor del Partit Popular jsimor@ajuntamentdebenicarlo.org

José María Serrano Forner. Regidor del Partit Popular jserrano@ajuntamentdebenicarlo.org

Benjamín Martí Esbrí. Portaveu de Ciudadanos bmartie@ajuntamentdebenicarlo.org

Juan José Cornelles Batiste. Regidor de Ciudadanos jcornelles@ajuntamentdebenicarlo.org

José María Compte Brosed. Regidor de Ciudadanos jcompte@ajuntamentdebenicarlo.org