Dimecres, 6 de Maig

Agenda d'Alcadia (alcaldia) Calendari
Calendar view
Dimecres, 6 de Maig
Hora: 9:00 - 11:00
Resum: Reunions de treball
Hora: 11:00 - 15:00
Resum: Despatx Alcaldia

Gràcies a PHP iCalendar 2.4fit