Dijous, 9 de Juliol

Agenda d'Alcadia (alcaldia) Calendari
Calendar view
Dijous, 9 de Juliol
Hora: 9:00 - 10:00
Resum: Reunió de treball
Hora: 10:00 - 12:00
Resum: Despatx Alcaldia
Hora: 12:00 - 15:00
Resum: Diputació de Castelló

Gràcies a PHP iCalendar 2.4fit