Dilluns, 6 de Juliol

Agenda d'Alcadia (alcaldia) Calendari
Calendar view
Dilluns, 6 de Juliol
Hora: 9:00 - 11:00
Resum: Despatx Alcaldia
Hora: 11:00 - 13:00
Resum: ReuniĆ³
Hora: 13:00 - 14:00
Resum: Junta de Portaveus
Hora: 14:00 - 16:00
Resum: ReuniĆ³ equip de govern

Gràcies a PHP iCalendar 2.4fit