Dimecres, 24 de Març

Agenda d'Alcadia (alcaldia) Calendari
Calendar view
Dimecres, 24 de Març
Hora: 9:00 - 10:30
Resum: Despatx Alcaldia
Hora: 10:30 - 11:15
Resum: ComissiĆ³ de Govern Consorci de Residus
Hora: 11:15 - 12:00
Resum: Junta de Govern Consorci de Residus
Hora: 12:00 - 14:00
Resum: ReuniĆ³ de treball

Gràcies a PHP iCalendar 2.4fit