Benicarló
Foto Foto Foto Foto
fletxaValencià fletxaCastellano
retol
L'AJUNTAMENT

Oferta de treball de l'Ajuntament

ANUNCI DE LA CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS SELECTIU PER A COBRIR INTERINAMENT DOS LLOCS VACANTS D'OFICIALS DE SERVEIS I UN LLOC VACANT D'OFICIAL D'OBRES

ANUNCI DE LA CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL TEMPORAL DE PSICÒLEG/A

ANUNCI DE LA CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCÈS SELECTIU PER A COBRIR INTERINAMENT UN LLOC VACANT DE TÈCNIC DE TURISME

ANUNCI DE LA CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A COBRIR EN PROPIETAT DOS PLACES D'OFICIAL DE POLICIA LOCAL VACANTS EN LA PLANTILLA DE L'AJUNTAMENT PER TORN DE PROMOCIÓ INTERNA

ANUNCI DE LA CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A COBRIR EN PROPIETAT UNA PLAÇA D'INSPECTOR DE POLICIA LOCAL VACANT EN LA PLANTILLA DE L'AJUNTAMENT PER TORN DE PROMOCIÓ INTERNA

ANUNCI DE LA CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A CONSTITUIR UNA BORSA D'OCUPACIÓ D'ADMINISTRATIUS PER MILLORA D'OCUPACIÓ

ANUNCI DE LA CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A CONSTITUIR UNA BORSA D'OCUPACIÓ TEMPORAL D'AGENTS D'IGUALTAT

  • Lloc de publicació: Bases íntegres a la pàgina web i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i anunci al B.O.P. de Castelló
  • Bases generals
  • Anunci de la convocatòria i bases específiques
  • Pendent publicació d'anunci en el B.O.P. de Castelló
  • Fi del termini de presentació instàncies: Finalitza als 10 dies comptadors des de l'endemà de la publicació en el B.O.P. de Castelló
  • Model de sol·licitud
  • Pagament de taxes: 22€ BBVA ES06 0182 6230 99 0204584002

L'oferta de bequets formatives (en les quals no hi ha relació laboral) es publicaran en aquesta secció fins que es complete el disseny del seu l'apartat específic al web.

Podeu aconseguir més informació adreçant-vos a la unitat de Recursos Humans.

Suggeriments T'agrada? Imprimir Actualitzada 16/03/2018 15:25 © 2000-2018 Ajuntament de Benicarló