Mucbe - Noticies

Els jocs i esports tradicionals al món

24/03/2014

Exposició

Els jocs i esports tradicionals al món

A què es juga arreu del món?

Associació Cultural La Tella - Joan Ortí Ferreres

27 de març | 25 de maig 2014

Inauguració dijous 27 de març, a les 19.00 h

_____________________________

La diversitat cultural reflexa les característiques que identifiquen a les múltiples cultures que coexisteixen en el món i que són una part important del patrimoni de la humanitat.

Aquesta diversitat es manifesta en els estructures socials, en l'educació, en la llengua i en les formes de comunicació, en les diferents creences religioses, a l'art, en la música, en els danses, en els jocs, en la forma d'afrontar la vida i, en definitiva, en tots els camps que conformen les diferents societats humanes.

L'exposició ens introdueix en les manifestacions lúdiques representatives de diferents indrets del món que han estat il·lustrades en els segells de correus i que, per tant, ens permeten valorar la seva importància allí on es van desenvolupar.

Amb aquesta exposició pretenem sensibilitzar als visitants sobre la necessitat de preservar i protegir el patrimoni cultural afavorint la integració i l'acostament intercultural tant en el món del lleure com en l'àmbit escolar.

-->