Tauler d'anuncis

Programa de vacances per a majors «Castelló Sénior»

18/03/2019

La Diputació de Castelló, a través del Patronat Provincial de Turisme, convoca subvenció per a la concessió de places per al programa «Castelló Senior», per a l'any 2019. Aquest programa té per objecte subvencionar parcialment a les persones grans residents a la província de Castelló el cost de paquets vacacionals de setembre 2019 a juliol 2020. El programa comprèntresmodalitats diferents:

  • Vacances en la Costa de Castelló: 6 dies/5 nits en hotels de la zona costera de la província de Castelló, en règim de pensió completa.

  • Rutes de Patrimoni Històric, Cultural i Natural: Es realitzaran durant 3 dies/2 nits durant els dies laborables, que inclouen l'estada en hotels situats en municipis de l'interior de la província de Castelló, en règim de mitja pensió.

  • Estades en Balnearis: Allotjament durant vuit dies i set nits en règim de pensió completa i tractament termal.

Qui ho pot sol·licitar?

Poden ser usuaris de les places del programa «Castelló Sénior» les persones residents en la província de Castelló que complisquen els requisits següents:

1. Presentar la sol·licitud dins del termini establit. 2.Tenir com a mínim 65 anys complits a data 31 de desembre de l'any 2018. 3. Persones majors de 55 anys pensionistes del Sistema de Seguretat Social o classes passives, pel concepte de jubilació, viduïtat o d'altres pensions, a data 31 de desembre de l'any 2018. 4.Estar empadronats en algun dels municipis de la província de Castelló, amb anterioritat al 31 de desembre de 2018. 5.Poder valer-se per si mateixos; no patir malaltia infecte-contagiosa i no patir trastorns mentals o alteracions del comportament que puguen alterar la normal convivència. 6.Els cònjuges de les persones sol·licitants que complisquen els requisits 4 i 5 anteriorment indicats. 7.També podran ser beneficiaris del programa un fill/a a càrrec amb discapacitat igual o superior al 45%, sempre que el viatge ho realitze amb els seus pares i ocupe un llit supletori en la mateixa habitació de l'hotel, i l'atenció requerida en l'estada puga ser dispensada pels pares o tutors al càrrec dels quals viatja. 8.No haver sigut beneficiari del Programa Vacances Socials per a persones majors de la Comunitat Valenciana en el període 2019-2020. 9.Haver sigut acreditat pel Patronat Provincial de Turisme com a beneficiari d'aquest programa, segons les presents bases reguladores. 10.Efectuar el pagament del preu establit.

Quan es pot sol·licitar?

El termini de presentació de sol·licituds serà del 2 al 30 d'abril de 2019.

Com es pot sol·licitar?

El model de sol·licitud es pot aconseguir:

  • Al Centre Social Municipal La Farola (tel. 964 47 39 68) en horari de 9.00 a 14.00 hores.

  • A través de la pàgina web de la diputació http://www.dipcas.es/

Les sol·licituds, degudament emplenades i signades, es dirigiran al PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE CASTELLÓ, i es podran presentar per les persones interessades, o pel seu representant, en les oficines de Registre de la Diputació de Castelló, o en qualsevol oficina de correus, si bé en aquest cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprès de sol·licitud i en la còpia. Així mateix podrà presentar-se en les oficines d'assistència a municipis: MORELLA, C/ Sant Julián, 52 - 12300 Morella Patronat Provincial de Turisme de Castelló - Av. Vall d'Uixó, 25. 12004 Castelló. Tel. 964 359 883 TRAIGUERA, C/ Ampla, 11; 12330 Traiguera BENASSAL, Pl. Don Blasco, 21; 12160 Benassal ONDA, Pl. Espanya, 20; 12200 Onda MONTANEJOS, Pl. Espanya, 15; 12448 Montanejos SOGORB, Plaza Almudín, 1; 12400 Sogorb

Mitjans electrònics: A través de la seu electrònica del Patronat Provincial de Turisme de Castelló, http://turismodecastellon.sedelectronica.es i mitjançant accés amb Certificat digital de la persona sol·licitant, es podrà emplenar la sol·licitud i realitzar la seua presentació en Registre per mitjans telemàtics.

Informació completa de les bases del programa: https://www.dipcas.es/es/castellon-senior.html