El departament: organització i funcions

17/07/2015

Regidor:

Domingo Roca Prats

Funcions:

* Inventari d'Explotacions Agràries de la Conselleria d'Agricultura.

* Sol·licituds per a passar la I.T.V. Agrícola.

* Tramitació i Gestió davant del Centre de Gestió Cadastral de canvis de cultius de finques rústiques I canvis de titularitat, segregacions I agrupacions de finques.

* Atenció de les denúncies i reclamacions presentades de problemàtica en el medi rural i regulades per l'Ordenança Municipal Agrària.

* Consultes de plànols i llistes del Cadastre de Rústica.

* Emissió de certificats cadastrals per a gestions diverses (notaria, renovació targeta transport, adquisició de vehicles agrícoles, petició de subvencions a la Conselleria d'Agricultura, etc.).

* Atenció del Punt d'Informació Cadastral del municipi.

* Autoritzacions de cremes al terme municipal.

Localització:

Cesar Cataldo, 2

Horari:

de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores

Persona de contacte :

Joaquin Paris Escura, administratiu

Elena Belda Mascarell, auxiliar de serveis

Telèfon:

964.470.597Fax:

964.475.908

e-mail:


agricultura@ajuntamentdebenicarlo.org

joaquin@ajuntamentdebenicarlo.org

ebelda@ajuntamentdebenicarlo.orgÚltima actualització: 17/07/15