Des d'aquesta secció podeu accedir gratuïtament a la cartografia digital de la ciutat de Benicarló, descarregant-la comodament per utilitzar-la amb els principals programes de disseny per ordinador (CAD).

S'ofereix un plànol del nucli urbà de la ciutat a escala 1:1000, en dos i tres dimensions, a més d'un plànol del terme municipal a escala 1:5000.