L'avinguda de les Corts Valencianes és un dels vials de nova creació que vertebra el futur urbanístic de la ciutat de Benicarló. Situada a la zona sud de la ciutat, aquesta avinguda es convertirà en un dels principals eixos de comunicació, ja que enllaçarà l'actual avinguda Papa Luna i el carrer Peníscola.

El disseny d'aquesta important via respon a un criteri modern i pràctic de model de ciutat, ja que contempla grans vials, àmplies zones ajardinades i rotondes de regulació del trànsit.

L'avinguda de les Corts Valencianes contempla una zona d'actuació de 80.000 metres quadrats, que donarà lloc a 171.000 metres quadrats de sostre i 30.000 metres quadrats destinats a vials i places.

La seua situació propera a la mar i la facilitat d'accés a les principals vies de comunicació la converteix en una de les zones més importants de desenvolupament urbanístic. Aquesta actuació urbanística s'ha executat en dues fases, la primera per l'empresa Calviga i la segona per l'Ajuntament.