Subvencions i ajudes públiques concedides

Subvencions i ajudes públiques concedides, amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris. [ITA 73]

L'Àrea d'Informàtica no concedeixen subvencions ni ajudes públiques.


-->