Equipaments comercials

La ciutat de Benicarló compta amb una variada oferta comercial, distribuida per tot el seu territori, capaç de satisfer les necessitats de tot tipus de clients.

Dins la varietat d'aquesta oferta, hi ha determinades zones o espais amb especial concentració d'establiments.

A nivell urbà destaca l'àrea delimitada pel Pla d'Acció Comercial com a "Centre Històric Comercial" , que inclou el Mercat Central, la Galeria Comercial Benicarló Centro i els carrers de les zones adequades per a l'ús preferent per vianants; aquesta zona, i els carrers adjacents, concentren al seu voltant bona part de l'oferta comercial i de serveis en àrea urbana.

Altres zones amb creixent ocupació comercial són l'entorn de l'auditori municipal, o la zona del c/Mendez Núñez, zones d'expansió urbanística amb noves plantes baixes destinades a les activitats comercials.

Fora del casc urbà, a la CN-340 (València-Barcelona), des de 2003 està en funcionament el Centre Comercial i d'Oci "Costa Azahar", amb una oferta que combina la compra amb l'entreteniment.

Finalment, la travessia de la CN-340 acull diversos establiments de majors dimensions, com és el cas de la majoria dels concessionaris de cotxes o tendes de mobles.