Vídeos dels Plens municipals

Es poden seguir en directe en la web i/o queden emmagatzemats en la mateixa els vídeos dels Plens municipals. [ITA 16]