Actes de Ple

El Ple de la corporació celebra mensualment sessió ordinària, a més de les sessions extraordinàries que siguen necessàries. En aquesta secció podeu consultar extractes dels acords adoptats per la corporació municipal.