Benicarló
Foto Foto Foto Foto
fletxaValencià fletxaCastellano
retol
L'AJUNTAMENT

Conservatori

El Conservatori de Música Mestre Feliu de Benicarló està ubicat al carrer de València s/n, i va ser inaugurat el curs 1997/98.

El Conservatori ofereix un equip de professors titulats, compromés en un procés constant de formació, la qual cosa el porta a participar en diversos projectes d'innovació i de recerca pedagògica.

El Conservatori de Música Mestre Feliu comparteix la voluntat d'oferir un ensenyament integrador i de qualitat. Un ensenyament que acull totes les persones i s'adequa a les seues capacitats i aptituds.

Per aquest motiu, ha organitzat un pla d'acció tutorial que es proposa fer un seguiment individualitzat de cada alumne i una unificació de criteris pedagògics que facen aconseguir els objectius comuns del projecte curricular del centre. Amb açò es pretén també fer més dinàmic i fluït el desenvolupament educatiu.

Document Idioma Format Longitud Actualitzat Autor

Certificat ENSENYANCES ELEMENTALS Inscripció

Imprès per a la inscripció a la prova per a l'obtenció directa del certificat de superació d'ensenyances elementals.

pdf 165,2 KB 26/09/2018

aorti

Certificat ENSENYANCES ELEMENTALS NORMATIVA I ORIENTACIONS

Prova instrument: 1 Lectura a vista. 2 Tres obres de 6 (portar 3 còpies i partitures originals) Prova Llenguatge Musical: teòrica (dictat i teoria), pràctica (lectura rítmica clau de sol i fa, entonada en DoM)

pdf 1,87 MB 10/10/2018

aorti

Horari d'oficina Conservatori curs 2018 - 2019

Matí: de dilluns a divendres, de 10 a 15 h. Tarde: de dilluns a dijous, de 16 a 19 h. Divendres tarde tancat.

v pdf 26,37 KB 10/10/2018

aorti

Imprès Matrícula 1e Professional

Matrícula 1er de Professional. Del 2 al 13 de juliol, de 9,00 a 15,00 hores.

v pdf 1,1 MB 28/06/2018

aorti

Imprès Matrícula 2on Professional

Matrícula 20n de Professional. Del 2 al 13 de juliol, de 9,00 a 15,00 hores.

v pdf 1,08 MB 28/06/2018

aorti

Imprès Matrícula 3er Professional

Matrícula 3er de Professional. Del 2 al 13 de juliol, de 9,00 a 15,00 hores.

v pdf 1,08 MB 28/06/2018

aorti

Imprès Matrícula 4rt Professional

Matrícula 4rt de Professional. Del 2 al 13 de juliol, de 9,00 a 15,00 hores.

v pdf 1,08 MB 28/06/2018

aorti

Imprès Matrícula 5è Professional

Matrícula 5è de Professional. Del 2 al 13 de juliol, de 9,00 a 15,00 hores.

v pdf 1,08 MB 28/06/2018

aorti

Imprès Matrícula 6è Professional

Matrícula 6è de Professional. Del 2 al 13 de juliol, de 9,00 a 15,00 hores.

v pdf 1,08 MB 28/06/2018

aorti

Imprès Matrícula E. Elementals

Matrícula tots els cursos d'ensenyances Elementals. Del 2 al 13 de juliol, de 9,00 a 15,00 hores.

v pdf 1,08 MB 28/06/2018

aorti

Provés d'accés al Grau Professional. Llibre de 4t.

Llibre de llenguatge musical per a quart d’elemental i per a la preparació de les proves d’accés al grau professional.

pdf 35,93 MB 05/11/2018

aorti

Provés d'accés al Grau Professional. Orientacions i normativa.

Orientacions i normativa per a les proves d’accés al grau professional.

pdf 3,1 MB 05/11/2018

aorti

Suggeriments T'agrada? Imprimir Actualitzada 15/02/2019 14:59 © 2000-2019 Ajuntament de Benicarló