Església de Sant Bartomeu

Entre els monuments més notables de Benicarló destaca l'Església de Sant Bartomeu, Patró de la ciutat juntament amb els Sants Senén i Abdó. Va començar a construir-se el 25 de maig de 1724 i es va acabar el 9 d'octubre de 1743. Es tracta d'una edificació nova que va substituir l'anterior església, de la qual es conserva poca informació, encara que ja en la carta pobla de 1236 es parlava de l'església.

El 1562, l'església constava de residència per a 18 clergues i posseïa gran riquesa en ornaments i altres objectes. Més tard, el temple va sofrir danys irreparables com a conseqüència de la guerra civil de 1936 en altars, imatges, quadres i altres objectes.

L'edificació del nou temple al segle XVIII, va obligar a l'enderrocament de l'antic i van aprofitar part de les murades. Es tracta d'una arquitectura pròpia de l'última fase del barroc, amb torre-campanar octogonal sense remat i separat de l'església.

A excepció de la façana i de certs elements pictòrics, és d'una gran sobrietat i respon a un dels tipus de més gran tradició constructiva a la Comunitat Valenciana.