Adhesió al Conveni Marc de col·laboració en matèria d'Administració Electrònica

20/02/2017

Per acord de Ple de 26 de febrer de 2009, l'Ajuntament de Benicarló s'adhereix al Conveni Marc de col·laboració en matèria d'Administració Electrònica signat el 3 de juliol de 2008 entre la Generalitat, les Diputacions Provincials i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

El contingut del Conveni Marc es pots consultar al DOCV núm. 5820/04.08.2008 (pàgs. 74792 i ss)