Catàleg de serveis d'Aviva-Agència de Promoció del Valencià

21/01/2020

Responsable política: Filomena Agut Barceló

Funcions

  • Informar sobre les subvencions per l'ús del valencià adreçades a associacions, comerços, empreses i indústries.

  • Informar sobre les proves de valencià organitzades per la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià.

  • Fomentar i dur a terme activitats i campanyes per a l'ús del valencià.

  • Assessorar i corregir la documentació de l'Ajuntament.

  • Assessorar, preparar i proposar la necessitat i la baremació dels exercicis de valencià de les convocatòries d'accés a l'Ajuntament.

  • Organitzar cursos de llengua permanents tant per als funcionaris i empleats públics, com per als col·lectius que ho necessiten.

  • Vetllar pel compliment i el desenvolupament del Reglament Municipal de Normalització Lingüística.

Localització

Adreça postal:

Carrer de Ferreres Bretó, 10

12580 - Benicarló (Castelló)

Atenció al públic:

3r pis de la casa consistorial

Horari

De dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 h

Persona de contacte

Anna Calvo Bermejo

Tècnica de Normalització Lingüística

Telèfon: 964 470 050 Extensió 0220

Fax: 964 475 908

a/e aviva@ajuntamentdebenicarlo.org

Última actualització: 21/01/2020