Catàleg actualitzat dels procediments administratius de la seua competència

Catàleg de procediments d'Aviva: inscripció al Voluntariat pel Valencià

19/04/2017

Nom del tràmit

Inscripció al Voluntariat pel Valencià

Objecte del tràmit

Inscriure's al programa Voluntariat pel Valencià, bé com a aprenent o com a voluntari.

El Voluntariat pel Valencià és un programa lingüístic que facilita a totes les persones que vulguen aprendre a parlar en valencià, o es vulguen llançar a parlar-lo, que el puguen practicar en un context real i relaxat. Aquest programa promou el voluntariat lingüístic, de manera que persones que parlen habitualment valencià destinen una part del seu temps a conversar amb persones interessades a agafar fluïdesa i perdre la vergonya per poder parlar en valencià d'una manera natural.

Les trobades per conversar s'han d'organitzar a la conveniència de l'aprenent i del voluntari. Es tracta de parlar en situacions reals i quotidianes.

Qui pot sol·licitar-ho?

Voluntaris: persones majors d'edat que parlen en valencià habitualment. No es demana cap titulació, només que disposar d'una hora a la setmana per conversar en valencià amb la persona assignada (mínim 10 hores).

Aprenents: persones majors d'edat que vulguen aprendre a parlar en valencià o que ja el parlen, encara que siga amb dificultats i que volen agafar fluïdesa, perdre la vergonya i incorporar-lo d'una manera natural a les activitats quotidianes, laborals o de relació social. També les persona que estiguen estudiant valencià i necessiten completar l'aprenentatge de la llengua oral.

Quan s'ha de sol·licitar?

La inscripció està oberta tot l'any, tot i que el programa funciona durant determinats períodes. Les persones interessades s'inscriuen al programa i, al moment que es posa en funcionament, Aviva Benicarló es posa en contacte amb les persones interessades per formar les parelles lingüístiques.

Com s'ha de sol·licitar?

S'ha d'emplenar el formulari d'inscripció i portar-lo a l'Agència de Promoció del Valencià de l'Ajuntament de Benicarló:

Ajuntament de Benicarló

C. de Ferreres Bretó, 10

12580 Benicarló

Tel. 964 470 050 (ext. 0220)

a/e aviva@ajuntamentdebenicarlo.org

És importat emplenar totes les dades que es demanen al formulari d'inscripció, perquè permeten formar parelles lingüístiques el més afins possibles, pel que fa a disponibilitat horària i gustos.

Les dades que es faciliteu mitjançant al formulari d'inscripció es tracten d'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Òrgan de què depèn el tràmit

L'Agència de Promoció del Valencià, Aviva Benicarló posa en contacte els voluntaris i els aprenents inscrits en el programa, tenint en compte els seus gustos, disponibilitat i interessos. La formació de parelles lingüístiques depèn de l'existència de persones inscrites que s'ajusten a les necessitats i disponibilitat de les dos parts, aprenent i voluntari.

Impresos associats