Diccionaris, vocabularis i bases de dades d'especialitat

Ciències de la salut

13/05/2005

Ciències de la salut

Diccionari enciclopèdic de medicina

Versió en línia del Diccionari enciclopèdic de medicina de l'Enciclopèdia Catalana.

Llengües: ca, es, en

http://www.grec.net/home/cel/mdicc.htm

El lèxic de la salut

Recull lèxic elaborat per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana.

Llengües: ca, es

http://www.cult.gva.es/salt/salt_publ_fullets_salut.htm

Índex farmacològic

Versió de l'obra editada per l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears. Conté un índex genèric i un índex comercial dels productes farmacològics.

Llengües: ca

http://www.icf.uab.es/a_primaria/indexf_c.htm

Termes de recerca clínica de medicaments

Vocabulari elaborat pel Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya que inclou termes i expressions de recerca clínica de medicaments.

Llengües: ca, en

http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/pdf/termesclinmedicam.pdf

Terminologia de productes farmacèutics

Principis d'adaptació de les formes angleses de les DCI (denominacions comunes internacionals) al català i al castellà. S'il·lustra amb uns quants exemples que permeten deduir la resta de casos.

Llengües: ca, es, an

http://www.gencat.cat/justicia/doc/doc_28889384_1.pdf

Vocabulari bàsic d'òptica i optometria

Vocabulari elaborat per l'Escola Universitària d'Òptica i Optometria de Terrassa i el Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Llengües: ca, es, en

http://www2.upc.edu/slt/vocabularis/pdf/optica.pdf

Vocabulari de medicina

Vocabulari amb definicions elaborat per la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, la Universitat d'Alacant, la Universitat Jaume I i la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana.

Llengües: ca, es

http://sic.uji.es/serveis/slt/asst/vox/med.html

-->