Benicarló
Foto Foto Foto Foto
fletxaValencià fletxaCastellano
retol
POLICIA LOCAL

Institució de la policia local de Benicarló

  • Alcaldessa presidenta, Il·ltre Sra. Xaro Miralles Ferrando

  • Regidor delegat de Policia Local, Sr. Joaquim Bueno Bosch

  • Intendent cap de la Policia Local, Sr. Agustín Parra Soria

Organització

La Policia Local compta amb funcionaris de l'escala tècnica (intendent cap i inspectors) i bàsica (oficials i agents) enquadrats en unitats i especialitats, que són:

  • Unitat Administrativa

  • Unitat Operativa

  • Unitat Rural i Mediambiental

  • Unitat de Trànsit

  • Unitat Canina.

Funcions

Les funcions de la Policia Local estan recollides en l'art. 53 de la LO 2/86 FFCCS i són:

a) Protegir les autoritats de les corporacions locals i vigilància o custòdia dels seus edificis i instal·lacions.

b) Ordenar, senyalitzar i dirigir el tràfic en el nucli urbà, d'acord amb el que establixen les normes de circulació.

c) Instruir atestats per accidents de circulació dins del nucli urbà.

d) Policia administrativa, quant a les ordenances, bans i la resta de disposicions municipals dins de l'àmbit de la seua competència.

e) Participar en les funcions de Policia Judicial, en la forma establida en l'article 29.2 d'esta Llei.

f) La prestació d'auxili, en els casos d'accident, catàstrofe o calamitat pública, participant, en la forma prevista en les lleis, en l'execució dels plans de protecció civil.

g) Efectuar diligències de prevenció i totes les actuacions que tendisquen a evitar la comissió d'actes delictius en el marc de col·laboració establit en les juntes de seguretat.

h) Vigilar els espais públics i col·laborar amb les forces i cossos de seguretat de l'Estat i amb la Policia de les comunitats autònomes en la protecció de les manifestacions i el manteniment de l'orde en grans concentracions humanes, quan siguen requerits per a això.

i) Cooperar en la resolució dels conflictes privats quan siguen requerits per a això.

Creat per egonzalez el 27/04/2017
Suggeriments T'agrada? Imprimir Actualitzada 16/01/2019 15:09 © 2000-2019 Ajuntament de Benicarló