Convenis subscrits, amb esment de les parts signatàries, el seu objecte i si escau les obligacions econòmiques convingudes. [ITA 72]

El departament de Recursos Humans no té cap conveni subscrit en vigor.