Subvencions i ajudes públiques concedides

Subvencions i ajudes públiques concedides, amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris. [ITA 73]

El departament de Recursos Humans no concedeix ajudes ni subvencions.