Activitats subjectes al règim d'autorització ambiental integrada (AAI)