Activitats subjectes al règim de llicència ambiental (LA)

La construcció, muntatge, explotació, trasllat o modificació substancial d'instal·lacions en les quals es desenvolupen activitats, de titularitat pública o privada, no sotmeses a autorització ambiental integrada i que figuren en la relació d'activitats de l'Annex II de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats en la Comunitat Valenciana.