Plans i Programes anuals i plurianuals

Plans i Programes anuals i plurianuals en els quals es fixen objectius concrets, així com les activitats, mitjans i temps previst per a la seua execució. [ITA 65]

El departament de Recursos Humans no té actualment cap pla o programa anual o plurianual aprovat.


-->